İş Zekası Sistemleri ve Şirketlerdeki Önemi

İş Zekası Sistemleri ve Şirketlerdeki Önemi

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, yaşamın tüm alanlarını etkilediği gibi, firmaları da etkilemekte ve onları köklü değişikliklere zorlamaktadır. Rekabet avantajının temelini oluşturan bu teknolojiler ve gelişimi, sadece işletmeleri değil, aynı zamanda, iş dünyasını da etkilemekte, yeni oluşumlara ve değişimlere yol açmaktadır.

Bugünlerde bilgiyi yönetmek ve işlemek, firmalar için hedef bir iş haline gelmiş olup firmalar arası rekabette belirleyici bir rol üstlenmiştir. Firmalar, üst düzey yönetici arayışlarında iş zekası sistemlerini kullanan adayları tercih etmeye başlamış ve aday arayışlarında önemli bir kriter olarak belirlemiştir.

Firmalar, hızla globalleşen dünyada faaliyet gösterdikleri pazarda bir yer edinme çabası içindeler. Bu çabalarının başarı getirmesi için “müşteri beklentilerinin hızlı bir şekilde algılanması” ve “hızlı bir şekilde cevap verilmesi” en önemli faktörlerdendir. Bu kapsamda bilginin hızlı bir şekilde merkeze alınması ve doğruluğu önemli hale gelmiştir.

Yukarıda bahsettiğim gerekçeler kapsamında Yeditepe MBA programından mezuniyet projemin konusu olarak belirledim. Bu kapsamda gerek akademik gerekse iş tecrübelerim doğrultusunda bir “yönetici bakış açısı” ile hazırlanmış bitirme projesine aşağıda ulaşabilirsiniz.

Alper_Tekin_Graduation Project