Mağaza Kapasite Yönetimi

Mağaza Kapasite Yönetimi

Günümüz perakende dünyasında en doğru ürünü doğru lokasyonda doğru adette bulundurmak firmalara yarar sağlamakta ve rekabet avantajı getirmektedir. Bu kapsamda mağaza kapasitelerinin belirlenmesi öncelikli çalışmalardan biri haline gelmektedir. Bu yapıyı bir kere kurduktan sonra sezon bazlı yapılacak düzenleme ve ölçümlerle yapının etkin ve sağlıklı yürümesi sağlanabilir.

Mağaza kapasitesi belirlenirken;

 • Mağazanın ürün taşıma kapasitesi
 • Ürün gamı
 • İklim (Sezon)
 • Müşteri Tipi

dikkate alınmalıdır.

Yukarıda belirtilen özelliklere göre “mağaza tipleri” oluşturulabilir. Örneğin;  Mini, Midi,Maxi v.b.

Bu mağaza tiplerine göre  mağaza için sergileme alanındaki verilerin lineer bir değer ile mağaza kartına girilmiş olması elzemdir.

Oluşturulacak mağaza tiplerine göre;

 • Kaç adet raf
 • Kaç adet duvar standı
 • Kaç adet ünite, seperatör, askı,masa

olacağı sisteme tanıtılmış olmalıdır. Bu işlem yapılırken faaliyet konusuna göre satış gören ürünler ait oldukları türe göre  (örnek; giyim, aksesuar, denim) de ayrıca tanımlama yapılmalıdır.

Her mağaza için “layout” bilgisinin mağaza kartına dahil edilmesi ve değişikliklerin takip edilmesi faydalı olacaktır.

Her perakendecinin yaptığı üzere “özel günler” için kapasite artış yüzdesi planlanmalı ve mümkünse bu artışın hangi tarih aralığı için geçerli olduğu tarihçeli olarak tutulmalıdır.

Daha önce “Mağaza Kartı ve Lokasyon Hiyerşisi” başlıklı yazımızda değindiğimiz üzere mağaza metrekare bilgisi en detay şekilde tutulmalı ve deposu olan mağazalar sistemden ayırt edilebilmelidir.

Yukarıdaki bilgiler kapsamında Mağaza Kapasite Belirleme işlemlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Mağaza bazlı tüm raf,askı v.b ürün sergileme metaryellerinin ürün gamı bazında lineer Cm cinsinden belirlenmesi
 • Görsel Standartlar ve bu standarların dönüşümün yapılması
 • Mağaza ve Ürün Gamı Bazında (Daha hızlı olması adına mağazalar gruplanabilir) Aylık (Sezonun yayıldığı aylar bazında) Stok Karışımının Hesaplanması
 • Ürün Gamı bazında aylık çeşit planlamasının yapılması

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir