Mağaza Kartı ve Lokasyon Hiyerarşisi

Mağaza Kartı ve Lokasyon Hiyerarşisi

Bir satış şirketinin satış noktalarının her birinin farklı özellikleri mevcuttur. Bu kapsamda raporlama, gruplama ve sınıflandırma işlemlerinde bu özellikleri kullanmak mağaza konseptini ,ürün çeşitliliğini ve sergileme standartlarını yönetmeyi kolaylaştıracaktır. Bu doğrultuda mağaza kartı açmak stok kartı açmak kadar önem arz etmektedir.

Bir mağaza kartında olması gereken en temel bilgi; mağazanın ait olduğu lokasyona ait bilgiler ve bu bilgilerden oluşan bir hiyerarşisidir. Hiyerarşi genel olarak raporlama sisteminin meta datası içerisinde oluşturulabilir. Aşağıda “coğrafi konum” doğrultusunda hazırlanabilecek lokasyon hiyerarşisi gösterilmiştir.

Mağaza sayısı ve organizasyon hiyerarşisine göre  ek lokasyon hiyerarşisi de oluşturulabilir. Örneğin, Satış Departmanı için Bölge Müdürlerinin sorumlu oldukları mağazaları ve performansları görmek için aşağıdaki gibi bir lokasyon hiyerarşisi oluşturulabilir.

Mağaza kartı üzerinde yer alması gereken diğer alanlar;

  • Mağaza Açılış/Kapanış Tarihi
  • Mağaza Tadilat Başlangıç/Bitiş (birden fazla tadilat bilgisi giriş için alan olmalı)
  • Mağaza LFL Statüsü
  • Mağaza M2 (Mümkünse tarihçeli ve mağaza layout’na göre ayrıştılmış m2 bilgisi)
  • Mağaza İklim Tipi
  • Mağaza Lokasyon Tipi
  • Mağaza SES Grubu
  • Mağaza Kapasite Tipi (küçük, orta, büyük ya da Mini,midi, maxi gibi)
  • Mağaza Moda Seviyesi
  • Mağaza Rotasyon Grubu

Bu bilgiler dışında mağaza ile ilişkili çalışmalarda kullanılacak diğer bilgilerde mağaza kartına eklenebilir. Örneğin; mağaza içinde kaç adet duvar ünitesi, askı v.b. görsel malzelemeler olduğu, çalışan listesi, detaylı adres bilgisi, enlem ve boylamı gibi bir çok bilgi yer alması faydalı olacaktır.

<!– Global site tag (gtag.js) – Google Analytics –>
<script async src=”https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-52650902-2″></script>
<script>
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
gtag(‘js’, new Date());

gtag(‘config’, ‘UA-52650902-2’);
</script>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir