Perakende Operasyonların Karlı mı? EBITDA’ya Bak!

Perakende Operasyonların Karlı mı? EBITDA’ya Bak!

Perakendenin temel yapı taşı sayılabilecek departmanlarında çalışmış biri olarak çalıştığın firmaların karlılıklarını nasıl ölçersiniz diye sorsanız ilk vereceğim cevap EBITDA olacaktır. Peki nedir EBITDA? Bu sorunun cevabını sektördeki herkesin bildiğini düşünüyorum ama yazının bütünlüğü açısından bir tanım yapmak uygun olacaktır. EBITDA ingilizce, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization kelimelerinin baş harflerinden oluşan, Türkçe FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) olarak kullanılan farklı sektördeki firmaların operasyonel karlılıkları hakkında bilgi veren bir metriktir. Firmanın, Net Faaliyet Kar’ından “amortisman gideri”ni eklemediğimizde EBIT’e ulaşırız. Amortisman gideri, bir nakit çıkışı getirmemesi sebebiyle EBIT metrik’de analizlerde kullanılmaktadır.

EBITDA’yı en özet hali ile aşağıdaki gibi hesaplayabilirsiniz.

EBITDA’nın sürekli negatif olması şirket için tehlike çanlarının çaldığının göstergesidir. Negatif EBITDA şirketin esas faaliyetlerinden kar etmediğini gösterdiğinden karar vericilerin acilen harekete geçmesi ve aksiyon alması beklenmelidir. Bu durumla ilgili çok güzel bir örnek geçmiş yazılarımda paylaştığım Benetton’un Dual Supply Chain uygulamasına geçiş sürecidir. Benetton, 2000’li yılların başlarında üst üste negatif EBITDA ile yılı kapatmaya başlayınca üst yönetim tüm süreçlerini gözden geçirip bu durumu gidermeyi amaçlamış ve bir çok düzenleme kapsamında ürün tedarik sisteminde köklü değişikliklere gitmek durumunda kalmıştır.
Bir perakende şirketinde üretilmesi gereken en temel raporlardan birisi de EBITDA Raporu’dur. Böyle bir rapor bize perakende operasyonumuzun karlı olup olmadığını gösterecektir. Rapor yapılırken şirket için taleplere göre gider kalemleri detaylandırılabilir ve icranın en alt kademelerine kadar herkesin görmesi sağlanarak kötü bir gidişte hangi kalemlerde aksiyon alınacağını anlayabilirsiniz.

EBITDA metriğine LFL (like for like) olarak bakmak, operasyonların başındaki karar vericilerin performansını ölçecektir. Bu yapıyı mağazaya kadar indirip firmanın yönetici planlamasında LFL EBITDA’da  sürekli yükselen başarı göstermiş kişilerin ön plana çıkmasına da katkı sağlanabilir.

Sonuç olarak, başta perakende sektörü olmak üzere bir şirketin operasyonel karlılık ölçümünde EBITDA raporarının kullanılmasının sağlanması ve eğer böyle bir raporun varlığı yoksa oluşturulması faydalı olacaktır.

S.Alper TEKİN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir