Mağaza Kartı ve Lokasyon Hiyerarşisi

Mağaza Kartı ve Lokasyon Hiyerarşisi

Bir satış şirketinin satış noktalarının her birinin farklı özellikleri mevcuttur. Bu kapsamda raporlama, gruplama ve sınıflandırma işlemlerinde bu özellikleri kullanmak mağaza konseptini ,ürün çeşitliliğini ve sergileme standartlarını yönetmeyi kolaylaştıracaktır. Bu doğrultuda mağaza kartı açmak stok kartı açmak kadar önem arz etmektedir. Devamını Oku →

Analitik Planlama Süreçleri-3;Rotasyon

Analitik Planlama Süreçleri-3;Rotasyon

Beğeniye dayalı ürünler satan perakendeciler için ürünler, sezon açılışından kapanışına kadar geçen sürede;

  • İlk tahsisat (initial allocation)
  • Tamamlama (replenishment)
  • Rotasyon
  • İade

İşlemlerine tabi olur. Bu süreçlerin ilk ikisini detaylı olarak önceki yazılarımızda anlatmıştık. Bu yazımızda analitik bir altyapı gerektiren rotasyon’dan bahsedeceğiz. Devamını Oku →

Analitik Planlama Süreçleri-2, Replenishment

Analitik Planlama Süreçleri-2, Replenishment

Bir çok perakendeci için en önemli performans kriterlerinden birisi de stokların etkin  yönetimidir.  Diğer bir tabir ile “stock out” ve “over stock” durumunda kalmamak, ürün bulunurluğunu en optimum seviyede tutmak şeklinde genel bir tanım yapabiliriz. Stokların etkin yönetimi için bir önceki yazımızda (Analitik Planlama Süreçleri-1,Alokasyon) değindiğimiz  alokasyon  ve alokasyonun devamı diyebileceğimiz replenishment sistemleri kurmak gerekecektir. Devamını Oku →

Analitik Planlama Süreçleri-1; Alokasyon

Analitik Planlama Süreçleri-1;  Alokasyon

Bir firmanın en önemli  değerlerinden (assets) birisi stoklarıdır. Bu doğrultuda stoklarını en etkin ve doğru bir şekilde yönetmek perakende sektöründeki en önemli rekabet unsurlarından birisidir. Doğru ürünü, doğru yerde ve doğru zamanda bulundurmak satışları yükseltmek için anahtar performans göstergelerinden birisidir. Bu kapsamda özellikle çok kanallı satış yapan firmaların alokasyon sistemi kurulmasını  mutlaka “Stratejik IT Planı” içerisinde  önceliklendirmesi gerekir. Devamını Oku →

Akıllı Şehirler ve Perakende

Akıllı Şehirler ve Perakende

Son zamanlarda bir terminolojiden sıkça bahsedilir oldu. Akıllı Şehirler. Bir perakende sistemleri profesyoneli olarak bu terminolojiyle World Intelligence City Summit 2013 (Akıllı Şehirler Zirvesi) aracılığı tanıştım. Peki akıllı şehir ne demektir? Akıllı Şehir, dar anlamıyla, sadece teknoloji çerçevesinde ele alınmakta, ICT’nin (Information and Communication Technology) ya da Türkçe’de BİT’in (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) daha etkin şekilde kullanıldığı yerler (projeler) olarak değerlendirilmektedir. Devamını Oku →

Ürün Aile Ağacı ve Şirketlerdeki Önemi

Ürün Aile Ağacı ve Şirketlerdeki Önemi

Ürün Aile Ağacı (ÜAA) gerek üretim gerekse satış yapan firmalar için çok önemli olmasına karşın gördüğüm ve bildiğim kadarı ile şirketler tarafından önemi anlaşılmamaktadır. Şirket hiyerarşisi, planlaması, raporlaması, satın alması v.s. ÜAA  yapısına üzerinde oluşmaya başlar. Doğru bir şekilde hazırlanmış, anlaşılır bir ÜAA  yapısı şirketlerin daha sistematik olmasını ve organizasyon içerisinde standardizasyonu sağlayacaktır. Bu kapsamda, ÜAA yapısının organizasyonun tüm unsurları tarafından kabul edilmiş olması çok önemlidir. Üzerinde mutabakat sağlanmış bir ÜAA yapısı perakende sistemlerinin oluşturulması ve kullanımını da kolaylaştıracaktır. Devamını Oku →

Moda Perakendesinde  Sipariş Öngörü Yöntemleri

Moda Perakendesinde  Sipariş Öngörü Yöntemleri

Bir çok yazımızda bahsettiğimiz üzere günümüz perakendecileri için en önemli  konuların başında doğru ürün çeşitliliğini mümkün olan optimum seviyede stok seviyesi ile sağlamaktır. Bu noktada talebi tahmin etmek ve sipariş öngörülerini bu doğrultuda oluşturmak gerekir. Talebi tahmin etmek her perakendecinin yapabileceği bir iş olmayabilir buna karşın istatistik, veri madenciliği, regresyon, varyans bilgileri içeren bir tahminleme sistemi kullanmadan şirket içinde oluşan sayısal bilgilerle bir optimum bir sipariş öngörüsünde bulunabilir. Birazdan anlatacağım yöntem basit ancak ikmal ve dağıtım sistemleri ile entegre olabilecek bir yapıda geliştirilebilir, belli noktalar otomatize edilebilir. Devamını Oku →

İndirim Yönetimi (Markdown Management)

İndirim Yönetimi (Markdown Management)

Günümüzde perakende sektöründe indirim, müşteri açısından her daim beklenen bir aksiyon haline gelmiştir. Öyle ki müşterilerde, ürünlerin ilk mağaza girişi yakın zamanda fiyatı düşecektir” algısı yayılmıştır. Bu duruma gelmemizde sektörün indirim çıpasını çok yoğun kullanmasının etkisinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan indirimi, en yalın tanım ile ürün satışı yapan firmalar için müşterilerinin dikkatini çekme yöntemi olarakta nitelendirebiliriz. Perakendeciler için sezon içinde indirim yapmanın müşteri algısına cevap vermek dışında başka sebepleri de olabilir. Örneğin; kur dalgalanmaları, gümrük mevzuatındaki değişiklikler ve yanlış fiyatlama yapmak. Geldiğimiz nokta kapsamında perakendeciler, müşterideki indirim algısına  cevap vermek adına akıllı sistemlerle indirim yapacakları ürünleri belirleme yolunu tercih etmeye başlamıştır. Bu ihtiyacı gören üst düzey teknoloji firmalarıda fiyat optimizasyonu ve indirim yönetimi ile ilgili ürünler geliştirmeye başlamış ve sektörün hizmetine sunmuştur. Devamını Oku →

Perakende Operasyonların Karlı mı? EBITDA’ya Bak!

Perakende Operasyonların Karlı mı? EBITDA’ya Bak!

Perakendenin temel yapı taşı sayılabilecek departmanlarında çalışmış biri olarak çalıştığın firmaların karlılıklarını nasıl ölçersiniz diye sorsanız ilk vereceğim cevap EBITDA olacaktır. Peki nedir EBITDA? Bu sorunun cevabını sektördeki herkesin bildiğini düşünüyorum ama yazının bütünlüğü açısından bir tanım yapmak uygun olacaktır. EBITDA ingilizce, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization kelimelerinin baş harflerinden oluşan, Türkçe FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) olarak kullanılan farklı sektördeki firmaların operasyonel karlılıkları hakkında bilgi veren bir metriktir. Firmanın, Net Faaliyet Kar’ından “amortisman gideri”ni eklemediğimizde EBIT’e ulaşırız. Amortisman gideri, bir nakit çıkışı getirmemesi sebebiyle EBIT metrik’de analizlerde kullanılmaktadır. Devamını Oku →

İş Zekası Sistemleri ve Şirketlerdeki Önemi

İş Zekası Sistemleri ve Şirketlerdeki Önemi

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, yaşamın tüm alanlarını etkilediği gibi, firmaları da etkilemekte ve onları köklü değişikliklere zorlamaktadır. Rekabet avantajının temelini oluşturan bu teknolojiler ve gelişimi, sadece işletmeleri değil, aynı zamanda, iş dünyasını da etkilemekte, yeni oluşumlara ve değişimlere yol açmaktadır.

Bugünlerde bilgiyi yönetmek ve işlemek, firmalar için hedef bir iş haline gelmiş olup firmalar arası rekabette belirleyici bir rol üstlenmiştir. Firmalar, üst düzey yönetici arayışlarında iş zekası sistemlerini kullanan adayları tercih etmeye başlamış ve aday arayışlarında önemli bir kriter olarak belirlemiştir.

Firmalar, hızla globalleşen dünyada faaliyet gösterdikleri pazarda bir yer edinme çabası içindeler. Bu çabalarının başarı getirmesi için “müşteri beklentilerinin hızlı bir şekilde algılanması” ve “hızlı bir şekilde cevap verilmesi” en önemli faktörlerdendir. Bu kapsamda bilginin hızlı bir şekilde merkeze alınması ve doğruluğu önemli hale gelmiştir.

Yukarıda bahsettiğim gerekçeler kapsamında Yeditepe MBA programından mezuniyet projemin konusu olarak belirledim. Bu kapsamda gerek akademik gerekse iş tecrübelerim doğrultusunda bir “yönetici bakış açısı” ile hazırlanmış bitirme projesine aşağıda ulaşabilirsiniz.

Alper_Tekin_Graduation Project