Perakende Sektöründe LFL Raporlama

Perakende Sektöründe LFL Raporlama 

LFL Raporlama’nın perakende şirketlerindeki önemini detaylandırmadan önce LFL (Like For Like) analizininin temeli olan Perakende Takvimi’ni (Merch Calendar) açıklayalım. Perakende sektöründe 4-5-4 takvimi olarakta adlandırılan bu yapının şirketlerin iş zekası sistemlerinde oluşturulması gerekir.

Perakende sektöründe genel olarak haftalık değerlendirmeler yapılır ve geçen yılın aynı haftasındaki günlerin eşit olması sağlanır. Aksi durumda pazar ve performans koşullarından bağımsız olarak karşılaştırma yapılan dönemler arasında büyüme oranları olumsuz etkilenecektir. Devamını Oku →

Omni-Channel’in Bilişim Teknolojileri Boyutu

Omni-Channel’in Bilişim Teknolojileri Boyutu

Perakende, kendine has bir yapısı ve algısı sebebiyle sürekli geliştirme ihtiyacı hissedilen bir sektördür. Bununla birlikte işler biraz daha zordur zira dinamik bir yapısı vardır. Bugün doğru yaptığınızı düşündüğünüz bir iş yarın verimliliğini kaybetmiş olabilir. Bu dinamiklik beraberinde sürekli bir değişim gerektirir ve yapısı gereği her şeyin çok olduğu bir yapıda bu değişimi uygulamak zordur ve sürekli takip gerektirir. Fazla ürün, fazla lokasyon, fazla tedarikçi, fazla müşteri ve fazla kanal böyle bir yapı teknolojik yatırım gerekliliğini de kaçınılmaz kılar. Bu kapsamda değerlendirildiğinde günümüzde artık perakende sektörünün en önemli gündem maddesi ve teknoloji yatırımı Omni-Channel olacak. Eskiden müşteriler bir markanın bir mağazasına gider ve deneyimi o mağazada başlayıp yine orada biterdi. Aslına bakılırsa hala bu formatta olan perakendecilerin sayısı hala çok fazla ancak müşteri deneyimini sürdürmek, arttırmak adına farkındalık her geçen gün artıyor. Bu konudaki stratejilerine öncelik verecek firmalar rekabette bir adım önde olacaktır. Devamını Oku →

Mağaza Kapasite Yönetimi

Mağaza Kapasite Yönetimi

Günümüz perakende dünyasında en doğru ürünü doğru lokasyonda doğru adette bulundurmak firmalara yarar sağlamakta ve rekabet avantajı getirmektedir. Bu kapsamda mağaza kapasitelerinin belirlenmesi öncelikli çalışmalardan biri haline gelmektedir. Bu yapıyı bir kere kurduktan sonra sezon bazlı yapılacak düzenleme ve ölçümlerle yapının etkin ve sağlıklı yürümesi sağlanabilir. Devamını Oku →

Akıllı Şehirler ve Perakende

Akıllı Şehirler ve Perakende

Son zamanlarda bir terminolojiden sıkça bahsedilir oldu. Akıllı Şehirler. Bir perakende sistemleri profesyoneli olarak bu terminolojiyle World Intelligence City Summit 2013 (Akıllı Şehirler Zirvesi) aracılığı tanıştım. Peki akıllı şehir ne demektir? Akıllı Şehir, dar anlamıyla, sadece teknoloji çerçevesinde ele alınmakta, ICT’nin (Information and Communication Technology) ya da Türkçe’de BİT’in (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) daha etkin şekilde kullanıldığı yerler (projeler) olarak değerlendirilmektedir. Devamını Oku →

Ürün Aile Ağacı ve Şirketlerdeki Önemi

Ürün Aile Ağacı ve Şirketlerdeki Önemi

Ürün Aile Ağacı (ÜAA) gerek üretim gerekse satış yapan firmalar için çok önemli olmasına karşın gördüğüm ve bildiğim kadarı ile şirketler tarafından önemi anlaşılmamaktadır. Şirket hiyerarşisi, planlaması, raporlaması, satın alması v.s. ÜAA  yapısına üzerinde oluşmaya başlar. Doğru bir şekilde hazırlanmış, anlaşılır bir ÜAA  yapısı şirketlerin daha sistematik olmasını ve organizasyon içerisinde standardizasyonu sağlayacaktır. Bu kapsamda, ÜAA yapısının organizasyonun tüm unsurları tarafından kabul edilmiş olması çok önemlidir. Üzerinde mutabakat sağlanmış bir ÜAA yapısı perakende sistemlerinin oluşturulması ve kullanımını da kolaylaştıracaktır. Devamını Oku →

İndirim Yönetimi (Markdown Management)

İndirim Yönetimi (Markdown Management)

Günümüzde perakende sektöründe indirim, müşteri açısından her daim beklenen bir aksiyon haline gelmiştir. Öyle ki müşterilerde, ürünlerin ilk mağaza girişi yakın zamanda fiyatı düşecektir” algısı yayılmıştır. Bu duruma gelmemizde sektörün indirim çıpasını çok yoğun kullanmasının etkisinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan indirimi, en yalın tanım ile ürün satışı yapan firmalar için müşterilerinin dikkatini çekme yöntemi olarakta nitelendirebiliriz. Perakendeciler için sezon içinde indirim yapmanın müşteri algısına cevap vermek dışında başka sebepleri de olabilir. Örneğin; kur dalgalanmaları, gümrük mevzuatındaki değişiklikler ve yanlış fiyatlama yapmak. Geldiğimiz nokta kapsamında perakendeciler, müşterideki indirim algısına  cevap vermek adına akıllı sistemlerle indirim yapacakları ürünleri belirleme yolunu tercih etmeye başlamıştır. Bu ihtiyacı gören üst düzey teknoloji firmalarıda fiyat optimizasyonu ve indirim yönetimi ile ilgili ürünler geliştirmeye başlamış ve sektörün hizmetine sunmuştur. Devamını Oku →

Perakende Operasyonların Karlı mı? EBITDA’ya Bak!

Perakende Operasyonların Karlı mı? EBITDA’ya Bak!

Perakendenin temel yapı taşı sayılabilecek departmanlarında çalışmış biri olarak çalıştığın firmaların karlılıklarını nasıl ölçersiniz diye sorsanız ilk vereceğim cevap EBITDA olacaktır. Peki nedir EBITDA? Bu sorunun cevabını sektördeki herkesin bildiğini düşünüyorum ama yazının bütünlüğü açısından bir tanım yapmak uygun olacaktır. EBITDA ingilizce, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization kelimelerinin baş harflerinden oluşan, Türkçe FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi kar) olarak kullanılan farklı sektördeki firmaların operasyonel karlılıkları hakkında bilgi veren bir metriktir. Firmanın, Net Faaliyet Kar’ından “amortisman gideri”ni eklemediğimizde EBIT’e ulaşırız. Amortisman gideri, bir nakit çıkışı getirmemesi sebebiyle EBIT metrik’de analizlerde kullanılmaktadır. Devamını Oku →

İş Zekası Sistemleri ve Şirketlerdeki Önemi

İş Zekası Sistemleri ve Şirketlerdeki Önemi

Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, yaşamın tüm alanlarını etkilediği gibi, firmaları da etkilemekte ve onları köklü değişikliklere zorlamaktadır. Rekabet avantajının temelini oluşturan bu teknolojiler ve gelişimi, sadece işletmeleri değil, aynı zamanda, iş dünyasını da etkilemekte, yeni oluşumlara ve değişimlere yol açmaktadır.

Bugünlerde bilgiyi yönetmek ve işlemek, firmalar için hedef bir iş haline gelmiş olup firmalar arası rekabette belirleyici bir rol üstlenmiştir. Firmalar, üst düzey yönetici arayışlarında iş zekası sistemlerini kullanan adayları tercih etmeye başlamış ve aday arayışlarında önemli bir kriter olarak belirlemiştir.

Firmalar, hızla globalleşen dünyada faaliyet gösterdikleri pazarda bir yer edinme çabası içindeler. Bu çabalarının başarı getirmesi için “müşteri beklentilerinin hızlı bir şekilde algılanması” ve “hızlı bir şekilde cevap verilmesi” en önemli faktörlerdendir. Bu kapsamda bilginin hızlı bir şekilde merkeze alınması ve doğruluğu önemli hale gelmiştir.

Yukarıda bahsettiğim gerekçeler kapsamında Yeditepe MBA programından mezuniyet projemin konusu olarak belirledim. Bu kapsamda gerek akademik gerekse iş tecrübelerim doğrultusunda bir “yönetici bakış açısı” ile hazırlanmış bitirme projesine aşağıda ulaşabilirsiniz.

Alper_Tekin_Graduation Project

Tanışma :)

Tanışma 🙂

Özünde bir perakende ve IT profesyoneli olarak 20 yıla yaklaşan iş yaşantımda bir çok tecrübe edindim. Buna karşın, eğer kendinizi güncel tutmazsanız  günümüz dünyası bu tecrübelerin değerini her geçen yıl biraz daha azaltabiliyor. Bu sebeple kendinizi her zaman güncel tutmak, yenilikleri araştırmak, bu yenilikleri sizin dışınızda araştıran, bilen kişilerle network oluşturmak çok önemli. Yaptığı işte kendini profesyonel olarak tanıtan bir kişinin yukarıda bahsettiğim çaba içinde olması ve kendi uzmanlık alanı ve bu alanın temas kurduğu her alanı da takip etmesi, bilmesinin çok önemli hale geldiğini düşünüyorum. Sonuç olarak her şey değişiyor ve Charles Darwin’nin dediği gibi; “türünün en güçlü olanı hayatta kalanı değildir ya da en güçlü olanı da değildir, değişime en iyi ayak uydurabilendir.

Bu felsefe ile şuana kadar tecrübe ettiğimiz ve merak ettiğimiz konular hakkında yazılar yazmak ve paylaşmak için www.peratech.org sitemizi kurduk. Bu sorumlulukla olabildiğince daha fazla araştırma ve inceleme yaparak değişimi, yenilikleri paylaşmayı hedefliyoruz.  Sitemizde, kendi tecrübelerimizi ve merak ettiklerimizi yazmak dışında sektörden tanıdığımız ve yazılarını merakla takip ettiğimiz arkadaşlarımızında yazıları/makaleleri yer alacak.

S.Alper TEKİN