Ürün Bazlı Karlılık Analiz: GMROI

Ürün Bazlı Karlılık Analiz: GMROI

Perakende sektöründe ekseriyetle üzerinde durulan metrik cirodur ve hemen hemen tüm perakendecilerde temel KPI (Key Performance Indicator-Kilit Performans Göstergesi) olarak yer alır. Buna karşın her şirket gibi perakende de karlılık sürdürülebilir olmak için ciro ile beraber bakılan bir KPI’dır. GMROI, bu temel bakış açısını daha objektif hale getiren bir KPI olup yüksek ciro hedef verilen departman çalışanlarının düşük kar marjı ve yüksek stok seviyeleri ile bu hedeflere ulaşılmasının ardındaki gerçeklerin görülmesini sağlar. Bu anlamda bu KPI hesaplayabilen şirketler için çok değerli bir metriktir. Devamını Oku →